Web Tasarımı

Web Tasarım Projeleri İster Ticari Amaçlı İsterse de Tanıtım Odaklı Olsun; En Nihayetinde Kurumsal Kimliğinize Değer Katar.

Teknolojinin hızla geliştiği, ticaret dinamiklerinin tamamen değiştiği, tanıtım faaliyetlerinin ve aktivitelerinin çeşitlilik kazandığı bu dönemde web tasarım çalışmaları da büyük bir ivme yakalamıştır. Web tasarım çalışmalarının planlama ve geliştirme süreçleri yeni bir boyut kazanmıştır. Günümüzde, firmaların potansiyellerini arttırmak, büyümek ve daha çok kazanç elde etmek için teknolojiye duydukları ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Çoğu zaman web tasarım fiyatlarından daha ziyade ortaya çıkacak projenin kalitesi göz önünde bulundurulur. Kimileri yüksek teknolojiye ayak uydurarak ilerlerken kimileri bu trene henüz binmemişlerdir. Google, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube gibi web dünyasının liderleri, sayamayacağımız kadar özellikler içeren hizmetleriyle web tasarım ve web yazılım sektörlerine de büyük katkı sağlamıştır.

Grafik Tasarım

GRAFİK TASARIM NEDİR VE GRAFİK TASARIMCI NE YAPAR ? GELİN BİRLİKTE GÖZ ATALIM .

Zihninizde canlandırdığınız herhangi bir görseli, bir düşünceyi, yaşanan veya vurgulanmak istenen bir olayı 2 boyutlu veya 3 boyutlu olarak ortama dökmesidir. Bunlar baskı, hareketli resim, mimari tasarım, kartvizit, ürün ambalaj tasarımı ve daha pek çok bunun gibi dijital ortamda ya da dijital olmayan ortamda yaratılmaktadır.

Bir grafik tasarımcısı ne yapar peki?

Tasarımını yapacağı konuda ayrıntılı bilgi edinir, ilgili konuda tek başına veya ekip olarak çalışarak bir kavram ve ana tema oluşturur. Ardından, konunun gerektirdiği kavramlara uygun görsel düzenlemeler tasarlar. Gerektiğinde, basılacak veya televizyon kanalları ile internette yayımlanacak bir malzemenin tasarımından basım veya yayım aşamasına kadar uzanan tasarım sürecini takip eder, denetler ve sonuçlandırır.

“Kalabalığa karışmayın! benzersiz tasarımlarımızla, markanız unutulmaz olsun.”

Kurumsal Kimlik

KURUMSAL KİMLİK KAVRAMI NELERİ KAPSAR ?

Kurumsal kimlik olarak nitelendirilen kavram aslında adından da rahatlıkla anlaşılacağı gibi bir firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tip başka oluşumların hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden kavram, yani şirketin kimliğidir.

Bir başka deyişle kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür. Kurumsal kimlik firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder. Aynı zamanda iyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik firmaların, müşterilerin ya da hitap edilen hedef kitlenin gözünde prestij kazanmalarını, firmaların saygınlığının artmasını sağlar. Ayrıca, etkili ve akılda kalıcı şekilde oluşturulmuş bu kimlikler firmalar tarafından da özümsendiğinde, müşterilerin gözünde firmalara olan güveni artırarak, firmaların akıllarda daha çok yer etmesine olanak sağlar.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli hatta bunun için alanlarında uzman profesyonellerle çalışmalıdırlar. Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmaları kafalarında bağdaştırdıktan sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor ve zahmetli bir süreç olacaktır.

Matbaa Baskı İşleri

MATBAA VE BASKI NEDİR , HANGİ BASKI TEKNİKLERİ DAHA ÇOK KULLANILIR ?

Gelişen ve gelişen teknoloji ile beraber “matbaa baskı teknikleri nelerdir?” sorusunun ilk cevabı olarak akla gelen dijital baskıdır. Günümüzde en basit baskı tekniği olan dijital baskı her ortamda kullanılabilen bir baskı çeşidi değildir. Diğer baskı çeşitlerinde de çalışmalar yapılabileceği gibi yerine göre baskı çeşidi uygulaması yapılır. Matbaa sektörü günümüzde oldukça gelişmiş olmasından dolayı her türlü materyale baskı uygulanabilir. Baskı teknikleri sorusuna verilecek olan cevaplar dijital baskı, ofset baskı, tampon baskı ve serigrafi baskı cevabı verilebilir. Bu baskı çeşitleri de kendi içinde çeşitlendirilen baskılardır. Uygulanacak olan çalışmaya göre seçim yapacak olan kişiler oldukça teknolojik olan baskı işlemlerini yapabilirler.

En Çok Kullanılan Baskı Teknikleri

Kitap ve dergi kapaklarının baskı işlemlerinde kullanılan ofset baskı işlemleri oldukça kullanılan baskı yöntemleri arasında yer alır. Ofset baskılar mürekkebin bir metal kalıp üzerine aktarılarak baskı alınabilen bir baskı çeşididir. Günümüzde dijital baskı da oldukça kullanılan baskı çeşitleri arasında yer alır. Dijital baskılar isminden de anlaşılacağı üzere bilgisayar destekli ve dijital ortamda olan bir baskı çeşididir.